De veiligheid van ons voedsel ging er verder op vooruit! 
De voedselveiligheidsbarometer, ontwikkeld door het wetenschappelijk comité van het Voedselagentschap, toont voor 2012 een vooruitgang van 2,9 procent.

Bij het bewaken van de voedselveiligheid ligt de nadruk al enkele jaren op opleiding en preventie. Dat werpt zijn vruchten af want eind 2012 waren er 19.534 bedrijven met een gecertificeerd autocontrolesysteem.
Bedrijven doen aan ‘autocontrole’ wanneer zij de sleutelpunten van hun productie controleren om de voedselveiligheid te garanderen van de producten die zij in de handel brengen. Dit is een Europese verplichting. Het Voedselagentschap moedigt bedrijven aan nog een stap verder te gaan door het laten certificeren van hun autocontrolesysteem via externe audits.
Eind 2012 waren er volgens het jaarverslag van het Voedselagentschap 19.534 bedrijven die voor al hun activiteiten een gecertificeerd autocontrolesysteem hadden. Deze bedrijven hebben een gunstig risicoprofiel met 93 procent gunstige resultaten van de inspecties tegenover 70 procent gunstige resultaten voor bedrijven zonder gecertificeerd autocontrolesysteem.
Om de operatoren te helpen met hun autocontrolesysteem en de certificering ervan valideerde het Voedselagentschap 34 autocontrolegidsen. 95 procent van de operatoren beschikken nu over een gids. Het Voedselagentschap voerde in 2012 meer dan 120.000 bedrijfsbezoeken uit. Daarbij werden 13.952 waarschuwingen en 4.387 pv’s van overtredingen opgesteld. In 123 gevallen werd de zaak tijdelijk gesloten, en in 1.601 gevallen werden levensmiddelen, dierenvoeders en bestrijdingsmiddelen in beslag genomen. (bron: Belga)